Jeff Moureau

Interview de/van Jeff Moureau (41 min 35) avec sous-titre en néerlandais / met Nederlandse ondertiteling (vertaling JP Buyse en Bruno Ceuppens)

 

Joseph « Jeff » Moureau is geboren te Brussel-Jette op 13 april 1921.

Met zijn tweelingbroer Alfred « Freddy », zijn zij de oudste van een familie van tien kinderen.

 

Tijdens de ontscheping in Normandië op 6 juni 1944, haalt Jeff Moureau een Junker Ju88, een Duitse bommenwerper, neer bij de tweede vlucht die hij die dag uitvoert. Met zijn 98 jaar, is Jeff de laatste Belgische piloot nog in leven die aan deze operatie Overlord heeft deelgenomen, een operatie waarvan de uitkomst de wereldgeschiedenis grondig zal veranderen.

 

Enkele dagen na de Duitse invasie, verlaten de twee broeders op aanraden van hun vader hun tehuis om zich te voet naar Engeland te begeven. Ze slagen in hun opzet door zich in Calais te mengen in een groep van Duitse gevangenen die op de Canterbury inschepen.

Ze zijn getuigen van de bombardementen van Londen en na enkele maanden melden ze zich als vrijwilligers om piloot te worden bij de RAF.

Na een lange opleiding slagen ze erin hun RAF-vleugels te behalen op Spitfire. Ze komen terecht in het 349ste Smaldeel, dat voornamelijk uit Belgische piloten bestaat.

Bij zijn eerste vlucht in het smaldeel, ontsnapt hij aan de dood door zijn leader niet te volgen in het slechte weer. Deze laatste zal omkomen bij zijn poging om toch te landen.

 

Tijdens zijn periode in het smaldeel, is Jeff Moureau het slachtoffer van een zwaar auto-ongeval. Hij wordt omvergereden door een wagen die de piloten naar hun vliegtuigen vervoert. Op het einde van zijn herstelperiode, keert hij terug naar het smaldeel zonder enige medische goedkeuring en zal zo aan de ontscheping deelnemen.

 

Na de oorlog verlaat Jeff Moureau de militaire luchtvaart om eerst bij Sobelair en daarna, zoals zijn tweelingbroer Freddy, bij Sabena te gaan vliegen. Hij zal er meer dan dertig jaar als boordcommandant functioneren op alle types van onze nationale maatschappij.

 

Wij zijn Jeff bijzonder dankbaar voor dit interview. Onze dank gaat ook uit naar het 349ste Smaldeel voor hun steun bij de realisatie van deze reportage. Ook houden we eraan om VTM (Mevrouw Suzy Hendrikx) te bedanken voor het ter beschikking stellen van de video die met onze vriend Jeff in Kleine-Brogel gedraaid werd.

 

Joseph « Jeff » Moureau est né à Bruxelles-Jette le 13 avril 1921.

Avec son frère jumeau Alfred « Freddy », ils sont les aînés d’une famille de dix enfants.

 

Lors du débarquement en Normandie le 6 juin 1944, Jeff Moureau abat un bombardier allemand, un Junker Ju88 au cours de la deuxième mission volée ce jour-là. À 98 ans, il est le dernier aviateur belge encore en vie ayant participé à l’Opération Overlord, opération dont l’issue changera le cours de l’histoire.

 

Quelques jours après l’invasion allemande, les deux frères quittent le domicile sur recommandation de leur père pour se rendre, à pied, en Angleterre. Ils y parviennent en se mêlant à Calais à une colonne de prisonniers allemands qui embarquent sur le Canterbury.

Ils assistent aux bombardements de Londres et après quelques mois, se portent volontaires pour devenir pilote à la RAF.

S’en suit une longue formation qui leur permet d’obtenir les ailes de la RAF sur avion Spitfire. Ils sont mutés à la 349Escadrille qui est essentiellement composée d’aviateurs belges.

Lors de son premier vol en escadrille, il échappe à la mort en ne suivant pas son leader dans le mauvais temps. Ce dernier ne rentrera pas au terrain.

 

Au cours de sa période en escadrille, Jeff Moureau sera victime d’un grave accident. Il est percuté par un véhicule qui conduit les pilotes aux avions. Après sa convalescence, il réintégrera l’escadrille faisant fi des avis médicaux et participera ainsi aux opérations du débarquement.

 

Après la guerre, Jeff Moureau quitte l’aviation militaire pour la Sobelair avant d’entrer comme son frère à la Sabena. Il y volera pendant plus de trente ans sur tous les avions de la compagnie nationale.

 

Nous sommes particulièrement reconnaissants à Jeff d’avoir bien voulu nous accorder cet interview. Nos remerciements vont également à la 349Escadrille pour l’aide fournie dans la réalisation de ce reportage ainsi qu’à VTM (Mme Suzy Hendrikx) pour la mise à disposition de la vidéo tournée à Kleine-Brogel avec notre ami Jeff.

 

Team Belgian voices of the sky – VTB

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s